DATA GURU

DATA GURU

GURU MAS AL-KHAIRIYAH

Ernawati S.Ag

Kepala madrasah

Sulaiman S.Ag

Kepala yayasan

Sugiansyah, S.E

Crime Fiction Writer

Khomsatun Kusumawati S.Pd

– Pembina OSIS
– Guru B. Indonesia

Saadah, S.Ag

Guru AKIDAH AKHLAK

Asrul Darma, A.Md

guru tik

Mulyono, S.Ag

Guru Fiqih

Idam Halik, S.Ag

Guru TAFSIR

Siti Rahmah, M.Ag

guru ski

Titik Mutmainnah, S.Pd

Guru al-qur’an hADITS

Lutfiana, S.Pd

Guru bahasa arab

Vhirda Marliani, S.Pd

guru sejarah

Ria Khasbianti, S.Pd

Guru matematika

Purnama

Guru bahasa inggris

M.Chairil Anam S.Pd

pembina pramuka
guru penjas

Sri Astuti S.Pd

Guru Bahasa inggris

Siti Sundari

STAF TATA USAHA

Ahmad Khatib

PENJAGA SEKOLAH

Support Our Library Donate Today

$50

$100

$150

Other